بابای مهربونت

دخترکم 

برای داشتن بابای به این خوبی باید خدا رو شکر کنی روزی هزار بار

بابای مهربونی که یادم نمیره چقدر برات زحمت کشیده 

چقدر بیرون از خونه کار کرده و عرق ریخته تا من و تو توی خونه اروم و خوشحال

زندگی کنیم و زیر باد کولر باشیم و اذیت نشیم...

دخترنازم بابای خوبی که هرچی خواستی برات خریده 

هروقت هم بازی نداشتی برات یه همبازی شده 

هروقت دوست نداشتی برات دوست شده

هروقت دلتنگ بودی و اشک مهمون چشمات شده تو رو تو 

اغوش گرم و امنش گرفت و به تو مهربونی کرد تا اروم بشی

خیلی خوبی های دیگه که باشه برای مجالی دیگه تا همه اش رو برات بنویسم

/ 2 نظر / 39 بازدید
گلاويژ

خدا سايه همه مردها رو بالاي سر خانوادشون حفظ کنه